Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 11 2014

moze-zapomne

May 01 2014

moze-zapomne
Ktoś mi kiedyś napisał  "Nie wolno Ci się bać, Wszystko ma swój czas. Ty jesteś początkiem do każdego celu ! . " Żałuje i przepraszam ( Własnie się wypaliła ) ja chce nową !!!!

March 28 2014

moze-zapomne
moze-zapomne

March 25 2014

moze-zapomne
Play fullscreen

I powracają myśli !! 

moze-zapomne

March 14 2014

moze-zapomne
5748 91f7 390
Reposted fromamatore amatore
6891 dad4 390
Reposted fromamatore amatore
moze-zapomne
Play fullscreen
PRZESTAŃ ........................

January 18 2014

moze-zapomne

January 15 2014

moze-zapomne
czy pamiętasz płatków róży szept...miłość cię woła, idź za jej głosem, nie mów jutro, nie mów zawsze, MÓW I KOCHAJ DZISIAJ!

January 09 2014

moze-zapomne

December 22 2013

moze-zapomne
moze-zapomne

December 16 2013

moze-zapomne
8014 1f64 390
Reposted fromHakaineko Hakaineko
moze-zapomne
Nie pozwolę Cię zranić. Jestem zbroją, bronią, tarczą.
— Moje alter ego.
Reposted fromThatswhy Thatswhy viaHakaineko Hakaineko
moze-zapomne
4384 9c86
Reposted fromHakaineko Hakaineko
moze-zapomne
2001 5fe3 390
Reposted fromeklerrka eklerrka viaHakaineko Hakaineko
moze-zapomne
5216 c0f8 390

 Mów do mnie, mów. 

                              Nieostrożnie.

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl